Pagdating ng muslim sa pilipinas

Nagtanggol sila noon at patuloy pa ring ipagtatanggol ang Islam hanggang sa ngayon.

Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).

Ang mga Kastila ay nagtatag ng kanilang punong himpilan sa Maynila at ipinagpatuloy ang pagsakop sa Isla ng Bisaya.

Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatat’wa ang Relihiyong Islam at ipinayakap ang Relihiyon ng mga Kastila ang Kristiyanismo sa dulo ng Espada.

pagdating ng muslim sa pilipinas-53pagdating ng muslim sa pilipinas-37pagdating ng muslim sa pilipinas-43pagdating ng muslim sa pilipinas-30

Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.Siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang mangangalakal gayundin din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25.Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kweba sa mga paligid na kabundukan upang magnilay nilay.Matapos magapi ng mga Kastila si Rajah Soliman at ang kanyang mga kapanalig ay pinagpapatay ng mga Kastila ang maraming Muslim, bata man o matanda.Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Leave a Reply